گروه مشاورین مهندسی یک ها به مدیریت مهندس رضا قادر برای توسعه و رشد کسب و کار های مختلف از طریق ارائه خدمات مشاوره تاسیس شده است. و هدف اصلی سایت مشاورین مهندسی یک ها معرفی بهترین ها و دسترسی سریع و آسان به بهترین ها می باشد. و همچنین یک ها به کسب و کار های مختلف کمک می کند در صنف خود بهترین باشند.