با پیشرفت سریع تکنولوژی کسب و کار های جدید بسیار پیدا شدند و کسب و کار های بسیاری هم به فراموشی سپرده شدند و این روند در آینده هم وجود خواهد داشت و اگر کسب و کار ها تلاش نکنند که خود را با تکنولوژی روز وقف دهند بزودی دچار افت درآمد و در آینده…