کتاب و جزوه های آموزشی

کتاب و جزوه

۱- اسلاید های شبکه های مخابراتی نسل جدید

دانلود مستقیم


۲- سیگنالینگ در شبکه های مخابراتی

دانلود مستقیم


۳- سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

دانلود مستقیم

ثبت نظر